Get Adobe Flash player

Kako je nakon stupanja na snagu “Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” 1.siječnja 1997. godine suvlasnicima stambenih zgrada omogučen izbor Upravitelja zgrade , osnovano je 2004 god. društvo “Condita upravljanje nekretninama d.o.o.” sa ciljem da pruži što kvalitetnije usluge Upravljanja stambenim zgradama stanovnicima naselja “Hoto Ville”.
Istovremeno je društvo proširilo svoje poslovanje na kompletno održavanje hortikulture stambenog naselja Hoto Ville, kao i na poslove organiziranja čuvarsko-zaštitarske službe na recepciji naselja, te unutar samog stambenog naselja..
Temeljem zahtjeva suvlasnika ili predstavnika suvlasnika koje primamo telefonskim putem ili pisanim prijavama kvarovi se otklanjaju u zavisnosti od prioriteta.
Tako je za potrebe hitnih intervencija osigurana telefonska linija 0-24 sata kako bi se eventualna puknuća vodovodnih i odvodnih instalacija, kanalizacije, instalacija centralnog grijanja ili kvarova na elektroinstalacijama. hitno prionulo otklanjanju nastalih kvarova, jer neotklanjanjem istih nastaje šteta na zajednickim dijelovima zgrade.

Obvezni radovi su zakonom ili posebnim propisima definirani radovi koji se na zgradi moraju redovito obavljati (dimnjačarska služba, održavanje i servisiranje protupožarne opreme, pregledi i servisi gromobrana i elektroinstalacija, itd.)

Hitnim popravcima se smatraju radovi na zajedničkim dijelovima i uređajima, kao što su
- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije
- kvarovi na plinskim instalacijama i sustavu centralnog grijanja i sustava tople vode
- kvarovi na električnim instalacijama i dizalima i sl.

Mali popravci na održavanju zajedničkih dijelova zgrade odnose se na
- popravke krovova
- zamjene pokrova
- održavanje rasvjete i električnih uređaja, te ostali
- građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na manjim zahvatima na zgradi

Veliki popravci su radovi koji se poduzimaju radi sanacije konstruktivnih elemenata zgrade (nosivi zidovi, međukatne konstrukcije, balkoni i sl.), sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala, sanacije krovova, zamjena instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, popravci pročelja zgrada i sl.

Izvanredno održavanje zgrade odnosi se na izvršenje radova po nalogu građevinske ili drugih inspekcija, poboljšanja na zgradi (nadogradnje i slični zahvati) i sl.

Pogonski troškovi sadrže podmirenje troškova električne energije, čišćenja zajedničkih dijelova zgrade, održavanje okoliša zgrade i ostale slične troškove.